Kde nás najdete
a kontakty


Najdete nás v blízkosti zastávky tramvaje č. 1 a č. 2 - zastávka Václavská.
Parkování je možné, ale zejména v pracovních dnech značně omezené.
Počítejte, prosím, s tím.

 
 

Provozovna


Hybešova 312/69, 602 00 Brno


+420 735 515 018 (9h-21h)


recepce@questgames.czProvozní doba


K dispozici jsme vám vždy v uvedených časech a to po předchozí dohodě buď provedením rezervace on-line, nebo telefonicky minimálně 24 hodin před vaší návštěvou. Děkujeme za pochopení.

 
 • 9:00 – 23:00*

 • 09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:00
 
*Poslední vstup je umožněn 120 minut před koncem otevírací doby.
 
 

Další kontakty

Quest Games s.r.o.Mojmírovo náměstí 75/2
612 00 Brno


052 27 216
Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 94201
 

Potřebujete se na něco zeptat?
Napište nám.  Na vaši zprávu se budeme snažit reagovat co nejdříve.

   

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Quest Games s.r.o., se sídlem Mojmírovo nám. 75/2, Brno (dále také jen „správce“) pro:

  1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;

  2. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);

  3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
  Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Udělením souhlasu se rozumí založení objednávky nebo rezervace.

  Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon.

  Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména prostř. subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.